ງານວາງສະແດງ

ປີ 2019 ອຸດສາຫະ ກຳ ການຜະລິດ

ອຸດສາຫະ ກຳ ປີ 2018

ອຸດສາຫະ ກຳ ປີ 2018

ປີ 2017 ປະເທດເຢຍລະມັນ

ປີ 2017 ອິນໂດເນເຊຍ Surabaya

ປີ 2019 ອຸດສາຫະ ກຳ ການຜະລິດ

ງານຕະຫລາດນັດ WETEX 2018

ນໍ້າປີ 2017 CHINA SHANGHAI