ງານວາງສະແດງ

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 ເຢຍລະມັນ

2017 ອິນໂດເນເຊຍ Surabaya

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 ຈີນ SHANGHAI ນ້ໍາ